اصطلاحات و نکات برجسته حسابداری و مالی


 • خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

  خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی برای استفاده کنندگان در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود . خصوصیات کیفی به دو بخش تقسیم می شوند : 1 خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات ، شامل : الف – مربوط بودن ب – قابل اتکا بودن 2 خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه ی اطلاعات ، شامل : الف – قابل مقایسه بودن ب – قابل فهم بودن

 • استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌

  استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ اشخاصي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ متفاوت‌ خود از صورتهاي مالي‌ استفاده‌ مي‌كنند. تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ تمام‌ استفاده‌كنندگان‌ توسط‌ صورتهاي‌ مالي‌ امكان‌پذير نيست‌ ولي‌ نيازهايي‌ وجود دارد كه‌ براي‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ مشترك‌ است‌ . بالاخص‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ به‌ نوعي‌ به‌ وضعيت‌ مالي‌ ، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ علاقه‌مند هستند . اعتقاد براين‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ معطوف‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ سرمايه‌گذاران‌ باشد ، اكثر نيازهاي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ را نيز در حد توان‌ برآورده‌ مي‌كند . به‌عبارت‌ ديگر اطلاعات‌ تهيه‌ شده‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌ ، به‌ عنوان‌ يك‌ مرجع‌ اطلاعاتي‌ براي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ نيز مفيد است‌ چرا كه‌ اينان‌ مي‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تري‌ را كه‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاري‌ بدست‌ مي‌آورند با اين‌ مرجع‌ اطلاعاتي‌ بسنجند . استفاده كنندگان از صورت هاي مالي به شرح ذيل مي باشند : 1- سرمايه‌گذاران 2- اعطاكنندگان‌ تسهيلات‌ مالي‌ 3- تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ و ساير بستانكاران‌ 4- مشتريان‌ 5- كاركنان‌ واحد تجاري‌ 6- دولت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ 7- جامعه‌ به‌طور اعم‌ 8- ساير استفاده‌كنندگان‌

 • مالیات های مستقیم

  مالیات هایی هستند که پرداخت کنندکان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است.به عبارت دیگر مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول میشود و شامل مالیات بر دارایی(حق تمبر،مالیات بر ارث) و مالیات بر درآمد(درآمد املاک ،درآمد کشاورزی،درآمد حقوق ،درآمد مشاغل،درآمد اشخاص حقوقی ،درآمد اتفاقی) می باشد.

 • رويه هاي حسابداري

  راه کارهاي ويژه اي است که واحد تجاري براي تهيه و ارائه صورتهاي مالي انتخاب مي کند. راه کارهاي مزبور براي اعمال اصول مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي در مورد اقلام، معاملات، اندازه گيري و تجديد اندازه گيري داراييها و بدهيها و نحوه و زمان شناخت تغييرات در داراييها و بدهيها در صورتهاي عملکرد مالي ايجاد شده است.

 • اندازه گیری بر حسب واحد پول

  فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه باید بر حسب پول، اندازه گیری و گزارش شود .از آنجا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است ، در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک، اندازه گیری و گزارش می شود.

 • انواع حسابرسان

  1.حسابرسان مستقل 2.حسابرسان داخلی3.حسابرسان دیوان محاسبات(حسابرسی دولتی)4.ممیزان دارایی(کارشناسان ارشد مالیاتی)5.بازرس قانونی

 • اظهارنامه مالیاتی

  اظهارنامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار میگیرد و مودیان مکلفند مشخصات خود و نشانی محل کسب و سکونت یا منبع تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی درباره درآمد و حسب مورد دارایی ها و سود و زیان را که در فرم موصوف پیش بینی گردیده منعکس و ظرف مهلت مقرر به اداره مالیاتی تسلیم نمایند.

 • مفاصا حساب مالیاتی

  عبارت است از سندی که مقامات مالیاتی به عنوان مودی صادر و طی آن گواهی می کنند که وی کلیه مالیات های قطعی خود را پرداخته است و یا مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی باشد.

 • هیات حل اختلاف مالیاتی

  مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده،هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 • تداوم فعالیت

  تداوم فعالیت به معناي ادامه عمليات واحد تجاري در آينده قابل پيش بيني است. يعني در تهيه و ارائه صورتهاي مالي، هيچ قصد يا الزامي به انحلال واحد تجاري یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمی شود.

 • هدف حسابرسی صورت های مالی

  هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، تهیه شده است یا خیر ، اظهار نظر کند.

 • دوره مالی

  فرض دوره مالی بر این تصور مبتنی است که فعالیتهای اقتصادی واقع شده در عمر طبیعی یک شخصیت حسابداری،برای مقاصد گزارشگری مالی ،به دوره های زمانی مصنوعی و ساختگی متعدد قابل تقسیم میباشند.در واقع ،افرادی که از گزارشهای مالی استفاده میکنند به دلیل نیاز به اطلاعات سالانه ،فصلی ،یا حتی ماهانه ،فرض دوره را به واحدهای تجاری گزارشگر تحمیل می کنند.

 • شخصیت حسابداری

  فرض شخصیت حسابداری،مرزها و محدودیتهایی در این رابطه که چه اطلاعاتی باید در صورتهای مالی یک شخصیت حسابداری مشخص،موجود باشد را در اختیارمیگذارد.برای مثال،آموخته ایم که فعالیتهای اقتصادی یک واحد تک مالکی باید به طور مجزا از فعالیتهای اقتصادی شخصی مالک آن مد نظر قرار گیرد.

 • مفروضات حسابداری

  1.فرض شخصیت حسابداری 2.فرض دوره مالی 3. فرض تداوم فعالیت 4. فرض واحد پولی

 • هدف صورتهای مالی

  هدف صورتهای مالی،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد.

 • اجزای صورتهای مالی

  مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: الف)صورتهای مالی 1.ترازنامه 2.صورت سود و زیان 3.صورت سود و زیان جامع 4.صورت جریان وجوه نقد ب)یادداشتهای توضیحی

 • مسئولیت صورتهای مالی

  مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است.

آخرین مطالب ارسالی

ویدیوها و تصاویر