صفحه اصلی
امتیاز -1، مفید
0 نظر
109 مشاهده
به كارگرانی كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدی به ماموريتهای خارج از محل خدمت اعزام ميشوند فوق الع...
  • ... نوشته شده 3 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
امتیاز 1، مفید
0 نظر
103 مشاهده
ضريب بیمه پيمان هاي عمراني و غیر عمرانی 1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) : – بامصا...
  • ... نوشته شده 4 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
65 مشاهده
طبق ماده 73 قانون كار كليه كارگران مشمول اين قانون در موارد ازدواج دايم، فوت همسر، پدر، مادر و فر...
  • ... نوشته شده 4 ماه قبل
نمایش 3 نتیجه