امتیاز 0، مفید
0 نظر
26 مشاهده
1. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد. 2. بیان حدود رسیدگی، برای تعیین ...
  • ... نوشته شده 2 ماه قبل
نمایش 1 نتیجه