صفحه اصلی
امتیاز 0، مفید
0 نظر
68 مشاهده
  فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ...
امتیاز 0، مفید
0 نظر
62 مشاهده
* به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حسا...
  • ... نوشته شده 4 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
72 مشاهده
موضوع : اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظها...
  • ... نوشته شده 4 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
نمایش 3 نتیجه