امتیاز 0، مفید
0 نظر
32 مشاهده
  فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ...
امتیاز 0، مفید
0 نظر
40 مشاهده
به كارگرانی كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدی به ماموريتهای خارج از محل خدمت اعزام ميشوند فوق الع...
 • ... نوشته شده 4 هفته قبل
 • آخرین فعالیت 4 هفته قبل
امتیاز 1، مفید
0 نظر
36 مشاهده
ضريب بیمه پيمان هاي عمراني و غیر عمرانی 1-بودجه پروژه طرح عمراني(منابع دولت باشد) : – بامصا...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
31 مشاهده
طبق ماده 73 قانون كار كليه كارگران مشمول اين قانون در موارد ازدواج دايم، فوت همسر، پدر، مادر و فر...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
38 مشاهده
* به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حسا...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
25 مشاهده
زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار مو...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
39 مشاهده
موضوع : اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اظها...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
31 مشاهده
بله ، اشتغال به کارمشمولان بابرگ معافیت موقت مانندمعافیت موقت کفالت یا معافیت تحصیلی وهمچنین دفتر...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
امتیاز 0، مفید
0 نظر
26 مشاهده
1. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد. 2. بیان حدود رسیدگی، برای تعیین ...
 • ... نوشته شده 2 ماه قبل
نمایش 9 نتیجه