صفحه اصلی

دانلود فایلها مشکل دار رفع میشود...


 • مفاصا حساب مالیاتی

  عبارت است از سندی که مقامات مالیاتی به عنوان مودی صادر و طی آن گواهی می کنند که وی کلیه مالیات های قطعی خود را پرداخته است و یا مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی باشد.

 • تداوم فعالیت

  تداوم فعالیت به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورتهای مالی ،هیچ قصد و الزمی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمیشود.

 • اظهارنامه مالیاتی

  اظهارنامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مودیان مالیاتی قرار میگیرد و مودیان مکلفند مشخصات خود و نشانی محل کسب و سکونت یا منبع تحصیل درآمد و نیز اطلاعاتی درباره درآمد و حسب مورد دارایی ها و سود و زیان را که در فرم موصوف پیش بینی گردیده منعکس و ظرف مهلت مقرر به اداره مالیاتی تسلیم نمایند.

 • ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

  بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری،از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی،جبران نمیشود.

 • مالیات های مستقیم

  مالیات هایی هستند که پرداخت کنندکان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است.به عبارت دیگر مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول میشود و شامل مالیات بر دارایی(حق تمبر،مالیات بر ارث) و مالیات بر درآمد(درآمد املاک ،درآمد کشاورزی،درآمد حقوق ،درآمد مشاغل،درآمد اشخاص حقوقی ،درآمد اتفاقی) می باشد.

آخرین مطالب منتشر شده

کلیپ های حسابداری